Intrastat a celní služby

B.C. Kontakt, spol. s r. o.

Intrastat a celní služby

B.C. Kontakt, spol. s r. o.

B.C. Kontakt, spol. s r. o.

Rádi bychom vám představili naše služby v rámci celního poradenství, celního řízení při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí a zpracování výkazů Intrastat při přijetí a odeslání zboží v rámci EU. Zastupujeme klienty při celním, daňovém a správním řízení u Celního úřadu v Brně. Nabízíme zajištění celního dluhu při dovozu zboží.

  • vyhotovení výkazu INTRASTAT-CZ a INTRASTAT-SK pro přijetí a odeslání zboží, podání výkazů na celní úřady v ČR a SK
  • vyhotovení dokladů JSD, DCH, VDD, CMR, TIR, TDD, EUR.1, A.TR pro vývoz a dovoz zboží do třetích zemí
  • zajištění celního dluhu při dovozu zboží
  • zastupování klienta při celním, daňovém a správním řízení u celního úřadu Brno

Vyhotovujeme celní dolady a výkazy INTRASTAT